Popular phrasal verbs with ‘down’ part 1

1. break down


meaning –  stop working because of a fault; machines and vehicles usually break down – zepsuć się (o maszynie, urządzeniu, pojeździe)

He’s going to be late. His bike has broken down.

On się spóźni. Jego rower sie zepsuł.

I’m afraid I can’t send the email at the moment. The computer is broken down.

Obawiam sie, że nie mogę teraz wysłać tego maila. Komputer jest zepsuty.

2. cut down (on sth)

meaning – to reduce the amount, number or size of sth, usually to improve a situation – ograniczyć coś, zredukować

I must lose on weight. First, I’m going to cut down on sweets and fatty snacks.

Muszę zrzucić na wadze. Najpierw ograniczę słodycze i przekąski zawierające dużo tłuszczu.

The doctor told me to cut  down on my smoking.

Lekarz powiedział mi żebym ograniczył palenie.

This text is too long. Cut it down to three pages.

Ten tekst jest za długi. Skróć go do trzech stron.

 

Podaj dalej:
  • Facebook
  • Blip
  • Flaker
  • Gadu-Gadu Live
  • RSS
  • Wykop

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.