English on the way Blog

Kinds of houses

Kinds of houses

People live in different houses. Click on the picture  and revise the vocabulary 🙂   Vocabulary: detached house – dom wolnostojący semi-detached house – dom bliźniak block of flats – blok mieszkalny terraced house...

Idioms with ‘horse’

Idioms with ‘horse’

1. from the horse’s mouth – z pierwszej ręki, prosto ze źródła
2. hold your horses – wstrzymaj się!, wyluzuj, chwila, moment, wstrzymaj sie i pomyśl zanim coś zrobisz

Idioms with ‘moon’

Idioms with ‘moon’

1. be over the moon – czuć się wniebowziętym, nie posiadać sie ze szczęścia
2. ask for the moon/ cry for the moon – chcieć gwiazdkę z nieba, pragnąć gwiazdki z nieba