English on the way Blog

“Almaz” Randy Crawford czyli prawdziwe love song

“Almaz” Randy Crawford czyli prawdziwe love song

‘Almaz’ is another song about love. According to what I’ve read on Wikipedia, the word ‘almaz’ means raw and uncut diamond in Russian. But in Randy Crawford’s song Almaz is a woman name. If...

Idioms with ‘horse’

Idioms with ‘horse’

1. from the horse’s mouth – z pierwszej ręki, prosto ze źródła
2. hold your horses – wstrzymaj się!, wyluzuj, chwila, moment, wstrzymaj sie i pomyśl zanim coś zrobisz

Idioms with ‘moon’

Idioms with ‘moon’

1. be over the moon – czuć się wniebowziętym, nie posiadać sie ze szczęścia
2. ask for the moon/ cry for the moon – chcieć gwiazdkę z nieba, pragnąć gwiazdki z nieba