Kiedy używamy czasu past simple

He picked up quite a lot of wild strawberries and took them home

… czyli kiedy używamy czasu przeszłego prostego (the past simple) 1. to describe something that took place at a certain time in the past – aby opisać coś co miało miejsce w określonym czasie w przeszłości Yesterday they made a lot of new clay vases. Wczoraj zrobili mnóstwo nowych wazonów z gliny.   These puppies […]

Read More»