past simple

Past simple (part 1) …

Aby poćwiczyć budowę zdań w czasie Past Simple, zapraszam do wykonania quizu. To Scottish Quiz, ponieważ wszystkie zdjęcia, z którymi korespondują zdania do uzupełnienia, zostały wykonane w Szkocji. Dobrej zabawy :)

Read More»

Jak tworzymy zdania w czasie past simple

After a few miles he had a puncture.

Jak tworzymy zdania oznajmujące, przeczenia i pytania w czasie past simple? Wiele przykładów ze zdjęciami i łatwa do przyswojenia teoria.

Read More»

Kiedy używamy czasu past simple

He picked up quite a lot of wild strawberries and took them home

… czyli kiedy używamy czasu przeszłego prostego (the past simple) 1. to describe something that took place at a certain time in the past – aby opisać coś co miało miejsce w określonym czasie w przeszłości Yesterday they made a lot of new clay vases. Wczoraj zrobili mnóstwo nowych wazonów z gliny.   These puppies […]

Read More»
Page 2 of 212