British and American English part 1 …

…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość różnic w słownictwie między brytyjskim i amerykańskim angielskim.
Look at the list of twenty British words. Your task is to find their American equivalents. Match the items on the right to the items on the left by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zaprezentowaną listę brytyjskich słów. Twoim zadaniem jest odnaleźć ich amerykańskie odpowiedniki poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy dostępnej po prawej stronie.

Do you fancy doing one more exercise of this type? Look at British And American English part 2

Podaj dalej:
  • Facebook
  • Blip
  • Flaker
  • Gadu-Gadu Live
  • RSS
  • Wykop

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.