Angielski, Ciekawostki

Duże liczby po angielsku

Duże liczby po angielsku

Liczby to nieodłączna część naszego codziennego życia. W języku angielskim istnieje wiele różnych rodzajów liczebników, które są używane w różnych kontekstach. Jednak dzisiaj skupimy się na dużej liczbie w języku angielskim. W tym artykule:

  • Duże liczby po angielsku
  • Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim
  • Liczby porządkowe w języku angielskim

Duże liczby po angielsku

One hundred – sto

Two hundred – dwieście

Three hundred – trzysta

One thousand – tysiąc

Two thousand – dwa tysiące

One million – jeden milion

One billion – jeden miliard

Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim

Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim jest podobne do tego w języku polskim. Warto jednak pamiętać, że setki i dziesiątki powinny być połączone słowem „and”. Oto kilka przykładów:

186 – One hundred and eighty-six – sto osiemdziesiąt sześć

2137 – Two thousand one hundred and thirty-seven – dwa tysiące sto trzydzieści siedem

111111 – One hundred and eleven thousand one hundred and eleven – sto jedenaście tysięcy sto jedenaście

123456 – One hundred and twenty-three thousand four hundred and fifty-six – sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć

6543210 – Six million five hundred forty-three thousand two hundred and ten – sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziesięć

Liczby porządkowe w języku angielskim

Liczby porządkowe są używane do opisywania kolejności. Oto kilka przykładów:

1st – First – pierwszy

2nd – Second – drugi

3rd – Third – trzeci

4th – Fourth – czwarty

5th – Fifth – piąty

6th – Sixth – szósty

7th – Seventh – siódmy

8th – Eighth – ósmy

9th – Ninth – dziewiąty

10th – Tenth – dziesiąty

Jeśli liczba dziesiętna jest większa od 1, używamy liczby mnogiej liczebnika porządkowego. Jednak dla liczby 2 używamy słowa „half” (połowa) w liczbie pojedynczej i „halves” w liczbie mnogiej:

1/2 – One half – jedna druga (jedna połowa)

1/3 – One third – jedna trzecia 3/4 – Three fourths – trzy czwarte

3/2 – Three halves – trzy drugie (trzy połowy)

Duże liczby w języku angielskim mogą być skomplikowane, ale z praktyką i znajomością podstawowych zasad, można je opanować. Ćwicz ich używanie, a wkrótce staną się one dla Ciebie naturalne.