Tutaj jesteś

Duże liczby po angielsku

14 października, 2023 Angielski Duże liczby po angielsku

Liczby to nieodłączna część naszego codziennego życia. W języku angielskim istnieje wiele różnych rodzajów liczebników, które są używane w różnych kontekstach. Jednak dzisiaj skupimy się na dużej liczbie w języku angielskim. W tym artykule:

  • Duże liczby po angielsku
  • Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim
  • Liczby porządkowe w języku angielskim

Duże liczby po angielsku

One hundred – sto

Two hundred – dwieście

Three hundred – trzysta

One thousand – tysiąc

Two thousand – dwa tysiące

One million – jeden milion

One billion – jeden miliard

Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim

Odczytywanie dużych liczb w języku angielskim jest podobne do tego w języku polskim. Warto jednak pamiętać, że setki i dziesiątki powinny być połączone słowem „and”. Oto kilka przykładów:

186 – One hundred and eighty-six – sto osiemdziesiąt sześć

2137 – Two thousand one hundred and thirty-seven – dwa tysiące sto trzydzieści siedem

111111 – One hundred and eleven thousand one hundred and eleven – sto jedenaście tysięcy sto jedenaście

123456 – One hundred and twenty-three thousand four hundred and fifty-six – sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć

6543210 – Six million five hundred forty-three thousand two hundred and ten – sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziesięć

Liczby porządkowe w języku angielskim

Liczby porządkowe są używane do opisywania kolejności. Oto kilka przykładów:

1st – First – pierwszy

2nd – Second – drugi

3rd – Third – trzeci

4th – Fourth – czwarty

5th – Fifth – piąty

6th – Sixth – szósty

7th – Seventh – siódmy

8th – Eighth – ósmy

9th – Ninth – dziewiąty

10th – Tenth – dziesiąty

Jeśli liczba dziesiętna jest większa od 1, używamy liczby mnogiej liczebnika porządkowego. Jednak dla liczby 2 używamy słowa „half” (połowa) w liczbie pojedynczej i „halves” w liczbie mnogiej:

1/2 – One half – jedna druga (jedna połowa)

1/3 – One third – jedna trzecia 3/4 – Three fourths – trzy czwarte

3/2 – Three halves – trzy drugie (trzy połowy)

Duże liczby w języku angielskim mogą być skomplikowane, ale z praktyką i znajomością podstawowych zasad, można je opanować. Ćwicz ich używanie, a wkrótce staną się one dla Ciebie naturalne.

Redakcja angielskipodrodze.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Duże liczby po angielsku

Duże liczby po angielsku

14 października, 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

Duże liczby po angielsku