Tutaj jesteś

Say czy tell? Jak używać tych czasowników?

14 października, 2023 Angielski say czy tell?

Kiedy uczymy się języka angielskiego, często spotykamy się z podobnymi czasownikami, które trudno odróżnić i używać poprawnie. Jednym z takich przypadków są czasowniki „say” i „tell”. Choć oba oznaczają „powiedzieć”, mają nieco inne zastosowanie. W tym artykule dowiemy się, jak rozróżnić te czasowniki i jak ich używać w odpowiednich kontekstach:

 • Say czy tell: Podstawowe różnice
 • Użycie „say” i „tell” w zdaniach
 • Tell w zdaniach
 • Wyrażenia z say

Say czy tell: Podstawowe różnice

Czasownik „say” używamy, aby powiedzieć, że coś zostało lub zostanie powiedziane. Jest to bardziej ogólne i nie wymaga podania osoby, do której kierowana jest wypowiedź. Natomiast czasownik „tell” używamy, aby powiedzieć, że ktoś coś komuś powiedział lub powie. W tym przypadku konieczne jest wskazanie osoby, do której skierowana jest wypowiedź.

Przyjrzyjmy się przykładowym zdaniom, aby lepiej zrozumieć te różnice:

 • „He said that he’s very happy.” (Powiedział, że jest bardzo szczęśliwy.) – używamy „say” w przypadku, gdy nie podajemy, do kogo mówimy.
 • „He told her that he’s very happy.” (Powiedział jej, że jest bardzo szczęśliwy.) – używamy „tell” w przypadku, gdy wskazujemy osobę, do której skierowane jest zdanie.

Warto zauważyć, że czasowniki „say” i „tell” są czasownikami nieregularnymi, co oznacza, że mają nietypowe formy w czasie przeszłym. „Say” tworzy formy „said” i „said”, natomiast „tell” tworzy formy „told” i „told”.

Użycie „say” i „tell” w zdaniach

Aby lepiej zrozumieć, jak używać „say” i „tell” w różnych kontekstach, przyjrzyjmy się kilku konkretnym przykładom.

Say + to, co zostało powiedziane

Kiedy chcemy powiedzieć, co zostało powiedziane, używamy czasownika „say”. Przykłady:

 • „I can’t believe he said this to me.” (Nie mogę uwierzyć, że mi to powiedział.) – używamy „say” w tym przypadku, aby powiedzieć, co zostało powiedziane.
 • „He said to her that he’s very happy.” (Powiedział jej, że jest bardzo szczęśliwy.) – jeśli chcemy powiedzieć coś do kogoś, wstawiamy „to” przed osobę.

Tell + osoba + to, co zostało powiedziane

Natomiast, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś coś komuś powiedział, używamy czasownika „tell”. Przykłady:

 • „He told her that he’s very happy.” (Powiedział jej, że jest bardzo szczęśliwy.) – używamy „tell” w tym przypadku, aby powiedzieć, że ktoś coś powiedział komuś.
 • „He told me to shut up.” (Adam powiedział, żebym się zamknął/ęła.) – czasownik „tell” może być używany również w znaczeniu „kazać”.

Warto zauważyć, że po czasowniku „tell” stawiamy osobę, do której skierowane jest zdanie. Może to być imię danej osoby lub zaimek osobowy w dopełnieniu. Przykłady:

 • „She told me that she wasn’t interested.” (Powiedziała mi, że nie jest zainteresowana.) – używamy zaimek osobowy „me” jako osoby, do której skierowane jest zdanie.
 • „They told me to wait outside.” (Kazali mi zaczekać na zewnątrz.) – używamy również zaimek osobowy „me” jako osoby, do której skierowane jest zdanie.

Tell w zdaniach

Czasownik „tell” możemy również użyć w różnych konstrukcjach, aby przekazać rozkaz, poradę lub opowiedzieć historię.

Tell + osoba + rozkaz / porada

Możemy użyć czasownika „tell”, aby przekazać rozkaz lub poradę. Przykłady:

 • „Tell her to bring a jacket.” (Powiedz jej, żeby zabrała kurtkę.) – używamy „tell”, aby przekazać rozkaz.
 • „Adam told me to shut up.” (Adam powiedział, żebym się zamknął/ęła.) – używamy „tell”, aby przekazać poradę.

Tell + osoba + słówko pytające

Możemy utworzyć zdanie z „tell” z użyciem słówek pytających, takich jak „what” czy „when”. Przykłady:

 • „She didn’t tell me where we are meeting.” (Ona nie powiedziała mi, gdzie się spotykamy.) – używamy „tell”, aby przekazać pytanie.
 • „Can you tell me more about these new rules?” (Czy możesz mi opowiedzieć więcej o tych nowych zasadach?) – używamy „tell”, aby powiedzieć komuś o czymś.

Wyrażenia z tell

Czasownik „tell” występuje również w różnych wyrażeniach, w których nie stawiamy osoby po nim. Oto niektóre z tych wyrażeń:

 • „tell the difference” – dostrzegać różnicę
 • „tell the future” – przepowiadać przyszłość
 • „tell a joke” – opowiedzieć kawał
 • „tell a lie” – skłamać
 • „tell a story” – opowiedzieć historię
 • „tell time” (AmE) / „tell the time” (BrE) – znać się na zegarku
 • „tell the truth” – powiedzieć prawdę

Wyrażenia z say

Podobnie jak czasownik „tell”, czasownik „say” również występuje w różnych wyrażeniach. Oto niektóre z tych wyrażeń:

 • „have something to say” – mieć coś do powiedzenia
 • „let’s say…” – powiedzmy, że…
 • „say hello” – przywitaj się
 • „say sorry” – przeproś
 • „say yes” / „say no” – zgódź się / nie zgódź się
 • „say your prayers” – modlić się
 • „say-so” – upoważnienie, autoryzacja

Podsumowanie

Czasowniki „say” i „tell” są podobne w znaczeniu, ale mają nieco inne zastosowanie. „Say” używamy, aby powiedzieć, że coś zostało lub zostanie powiedziane, natomiast „tell” używamy, aby powiedzieć, że ktoś coś komuś powiedział lub powie. Ważne jest, aby pamiętać, że „tell” wymaga podania osoby, do której skierowane jest zdanie. Przykłady i wyrażenia podane w tym artykule pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak używać tych czasowników w odpowiednich kontekstach.

Redakcja angielskipodrodze.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Duże liczby po angielsku

Duże liczby po angielsku

14 października, 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

Duże liczby po angielsku