Tutaj jesteś

Liczebniki po angielsku: Podstawowe zasady i przykłady

27 września, 2023 Angielski liczebniki po angielsku


Angielskie liczebniki są jednym z podstawowych elementów gramatyki, które każdy uczący się języka angielskiego powinien opanować. Są nie tylko niezbędne do liczenia, ale także do opisywania kolejności, porządku, daty i wielu innych sytuacji. W tym artykule omówimy podstawowe zasady dotyczące liczebników po angielsku oraz przyjrzymy się kilku przykładom, które pomogą nam lepiej zrozumieć ich użycie. Jeśli chcesz nauczyć się liczyć po angielsku i zwiększyć swoje umiejętności językowe, koniecznie przeczytaj dalej!

Podstawowe zasady używania liczebników po angielsku

Liczebniki po angielsku są nieodłączną częścią języka. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, które warto znać:

 • W języku angielskim liczebniki są podzielone na dwie kategorie: główne (cardinal numbers) i porządkowe (ordinal numbers).
 • Główne liczebniki służą do określania ilości, np. „one” (jeden), „two” (dwa), „three” (trzy) itd.
 • Porządkowe liczebniki wskazują na kolejność lub pozycję czegoś, np. „first” (pierwszy), „second” (drugi), „third” (trzeci) itd.
 • Należy pamiętać, że większość liczebników w języku angielskim jest nieregularna. Przykłady to „eleven” (jedenaście), „twelve” (dwanaście) czy „thirteen” (trzynaście).
 • W przypadku liczebników dziesiątek, takich jak „twenty” (dwadzieścia) czy „thirty” (trzydzieści), dodajemy końcówkę „-ty” do głównego liczebnika.
 • W języku angielskim istnieje wiele wyjątków, które warto zapamiętać, np. „half” (pół), „dozen” (tuzin), „score” (dwadzieścia) itd.

Poznanie podstawowych zasad używania liczebników po angielsku jest niezwykle ważne, aby swobodnie poruszać się w tym języku. Pamiętaj, że praktyka i regularne stosowanie liczebników pozwoli Ci na ich płynne używanie w codziennej komunikacji.

Przykłady liczebników kardynalnych

Przykłady liczebników kardynalnych to liczby, które służą do określania ilości przedmiotów lub osób. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych przykładów liczebników po angielsku:

 • One – jeden
 • Two – dwa
 • Three – trzy
 • Four – cztery
 • Five – pięć

Można zauważyć, że liczebniki kardynalne od jednego do pięciu mają swoje własne unikalne formy. Jednak od sześciu w górę używamy podstawowej formy liczebnika, na którą nakładamy przyrostek „-teen” lub „-ty”. Na przykład:

 • Six – sześć
 • Seventeen – siedemnaście
 • Twenty – dwadzieścia
 • Thirty – trzydzieści
 • One hundred – sto

Warto również zauważyć, że liczebniki kardynalne mogą być używane zarówno dla przedmiotów, jak i dla osób. Na przykład, „two pens” oznacza „dwa długopisy”, podczas gdy „two people” oznacza „dwie osoby”.

Mam nadzieję, że powyższe przykłady pomogą Ci zrozumieć podstawowe zasady liczenia po angielsku. Pamiętaj, że praktyka jest kluczowa, więc nie wahaj się używać liczebników w codziennych rozmowach, aby utrwalić ich użycie!

Różnice między liczebnikami porządkowymi a kardynalnymi

Liczebniki porządkowe i kardynalne są dwoma różnymi typami liczebników w języku angielskim. Oto najważniejsze różnice między nimi:

 • Porządkowe liczebniki używane są do określania kolejności lub pozycji czegoś w zbiorze, na przykład „pierwszy”, „drugi”, „trzeci”.
 • Kardynalne liczebniki służą do podawania ilości lub liczby przedmiotów, na przykład „jeden”, „dwa”, „trzy”.
 • Porządkowe liczebniki mają często końcówkę „-th” dodaną do liczby kardynalnej, na przykład „first” (pierwszy), „second” (drugi), „third” (trzeci).
 • Kardynalne liczebniki nie mają takiej końcówki i są bezpośrednio zapisane jako liczby, na przykład „one” (jeden), „two” (dwa), „three” (trzy).
 • Porządkowe liczebniki używane są również do określania dat, np. „January 1st” (pierwszy stycznia).

Warto pamiętać, że zarówno liczebniki porządkowe, jak i kardynalne są niezwykle ważne w języku angielskim i stanowią podstawę do opisywania kolejności, ilości i pozycji przedmiotów. Znajomość różnic między nimi pozwoli uniknąć błędów i nieporozumień w komunikacji.

Sposoby zapisu liczebników po angielsku

– Liczebniki w języku angielskim mają różne formy zapisu, w zależności od kontekstu. Poniżej przedstawiam kilka sposobów zapisu liczebników:

 • W zwykłym zapisie liczby od 1 do 20 używamy słów: one, two, three, itd.
 • Dla liczb dziesiątek, takich jak 30, 40, 50, używamy formy „thirty”, „forty”, „fifty”.
 • Liczebniki dziesiątek od 21 do 99 zapisujemy przez połączenie liczby jedności i liczby dziesiątek, np. 27 – twenty-seven.
 • W przypadku liczb setek, takich jak 100, 200, 300, używamy formy „one hundred”, „two hundred”, „three hundred”.
 • Liczebniki setek od 101 do 999 zapisujemy przez połączenie liczby setek, dziesiątek i jedności, np. 356 – three hundred and fifty-six.

Warto pamiętać, że w przypadku liczebników dziesiątek i setek, często używamy spójnika „and” przed liczbą jedności. Powyższe zasady dotyczą tylko liczebników głównych, a nie porządkowych, ułamkowych czy dziesiętnych. Przykłady zastosowania tych zasad można znaleźć w dalszej części artykułu.

Liczebniki po angielsku w kontekście praktycznym

Liczebniki po angielsku są nieodłączną częścią języka angielskiego i mają szerokie zastosowanie w codziennych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady i przykłady, które pomogą Ci opanować liczebniki w praktyce:

 • Cardinal Numbers (Liczebniki główne): Służą do wyrażania ilości lub kolejności. Na przykład: one, two, three, four, five.
 • Ordinal Numbers (Liczebniki porządkowe): Wykorzystuje się je do określania kolejności lub rangi. Na przykład: first, second, third, fourth, fifth.
 • Fractional Numbers (Liczebniki ułamkowe): Służą do przedstawiania części całości. Na przykład: half, one-third, two-thirds.
 • Decimal Numbers (Liczebniki dziesiętne): Wykorzystuje się je do przedstawiania liczb dziesiętnych. Na przykład: 0.5, 1.75, 3.14.

Pamiętaj, że liczebniki w języku angielskim mogą być stosowane w różnych kontekstach, od liczenia przedmiotów po wyrażanie czasu i daty. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i przykładami liczebników pomoże Ci swobodnie poruszać się w anglojęzycznym środowisku.

Liczebniki po angielsku – FAQ

Jakie są najważniejsze liczebniki po angielsku?

Najważniejsze liczebniki po angielsku to: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.

Jakie są podstawowe typy liczebników w języku angielskim?

Podstawowe typy liczebników w języku angielskim to liczebniki główne i porządkowe.

Jakie są różnice między liczebnikami porządkowymi a liczebnikami głównymi w języku angielskim?

Różnica między liczebnikami porządkowymi a głównymi w języku angielskim polega na tym, że liczebniki porządkowe wskazują na kolejność lub pozycję czegoś, podczas gdy liczebniki główne służą do określania ilości lub liczby.

Redakcja angielskipodrodze.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Duże liczby po angielsku

Duże liczby po angielsku

14 października, 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

Duże liczby po angielsku