Tutaj jesteś

Present Simple: Kiedy używamy tego czasu gramatycznego?

27 września, 2023 Angielski present simple kiedy uzywamy

Present Simple to jedno z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Jest ono używane do opisywania czynności i sytuacji, które są regularne, stałe lub prawdziwe w ogólności. Często jest również stosowane do wyrażania nawyków, rutynowych działań lub faktów naukowych. W artykule skoncentrujemy się na omówieniu, kiedy dokładnie używamy tego czasu gramatycznego oraz jakie są jego charakterystyczne cechy. Przekonamy się, że Present Simple jest niezwykle przydatnym narzędziem językowym, które pozwala nam opisywać rzeczywistość w prosty i klarowny sposób.

Kiedy używamy Present Simple?

Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, jest jednym z najważniejszych czasów gramatycznych w języku angielskim. Używamy go w wielu różnych sytuacjach, takich jak:

 • Opisywanie czynności, które są prawdziwe, ogólne i powtarzające się: np. „She works in an office.”
 • Wyrażanie faktów naukowych i prawdy powszechniej: np. „The Earth revolves around the Sun.”
 • Opisywanie harmonogramów, rozkładów jazdy i stałych planów: np. „The train leaves at 9 AM.”
 • Opisywanie uczuć, opinii i preferencji: np. „I love chocolate.”

Present Simple używamy również w zdaniach warunkowych typu 0, czyli gdy mówimy o czynnościach, które zawsze się spełniają: np. „If it rains, I stay at home.”

Jest to tylko kilka przykładów, kiedy używamy Present Simple. Ten czas gramatyczny jest niezwykle ważny i warto go dobrze opanować, aby swobodnie porozumiewać się w języku angielskim.

Podstawowe zastosowania Present Simple

Present Simple jest jednym z najczęściej używanych czasów gramatycznych w języku angielskim. Używamy go, gdy mówimy o czynnościach, które są powtarzalne, rutynowe lub ogólnie prawdziwe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zastosowania tego czasu:

 • Opisywanie codziennych czynności: Present Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach, które wykonujemy codziennie lub regularnie. Na przykład: „I wake up at 7am every morning.”
 • Opisywanie faktów ogólnych: Present Simple stosujemy, gdy mówimy o ogólnie znanych faktach, które są zawsze prawdziwe. Na przykład: „The Earth revolves around the sun.”
 • Wyrażanie preferencji: Present Simple używamy, gdy chcemy wyrazić swoje preferencje lub zainteresowania. Na przykład: „I love watching movies.”
 • Rozkazy i instrukcje: Present Simple stosujemy, gdy dajemy rozkazy lub instrukcje. Na przykład: „Open the window, please.”
 • Planowanie w przyszłości: Present Simple używamy, gdy mówimy o planach lub harmonogramach w przyszłości. Na przykład: „The train departs at 8pm tomorrow.”

Present Simple to czas gramatyczny, który pomaga nam opisywać powtarzalne czynności, ogólne fakty i plany w przyszłości. Jest on niezwykle przydatny i warto go dobrze opanować, aby swobodnie porozumiewać się po angielsku.

Present Simple w opisach i ogólnych prawdach

W języku angielskim czas Present Simple używamy w wielu sytuacjach. Oto najważniejsze informacje, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy używać tego czasu gramatycznego:

 • Opisy stałych faktów i prawd ogólnych: np. The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
 • Rozmowy o harmonogramach i rutynach: np. I go to work every day. (Chodzę do pracy codziennie.)
 • Wyrażanie preferencji i zainteresowań: np. I like swimming. (Lubię pływać.)
 • Relacjonowanie wydarzeń w czasopismach i gazetach: np. The train leaves at 9 am. (Pociąg odjeżdża o godzinie 9.)

Używanie Present Simple jest proste i przydatne w wielu sytuacjach. Pamiętaj, że czas ten nie jest używany do opisywania akcji, które mają miejsce w chwili obecnej.

Present Simple w rozkazach i instrukcjach

Rozkazy i instrukcje to jedne z sytuacji, w których używamy czasu Present Simple. Ten czas gramatyczny jest stosowany, gdy chcemy przekazać proste polecenia lub wskazówki. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • Close the door.
 • Turn off the lights.
 • Brush your teeth.
 • Wash your hands.

W przypadku rozkazów i instrukcji, Present Simple jest używany w formie bezosobowej. Często korzystamy z bezokolicznika czasownika, który po prostu dodajemy po czasowniku modalnym „do”. W ten sposób otrzymujemy krótkie, jednoznaczne polecenia. Pamiętaj, że w tym przypadku nie używamy podmiotu w zdaniu.

Przykładowe rozkazy i instrukcje w Present Simple:

Rodzaj czynności Przykład
Przygotowanie jedzenia Cut the vegetables.
Porządkowanie Clean your room.
Prośba o pomoc Help me with this box.

Pamiętaj, że Present Simple nie jest używany tylko w rozkazach i instrukcjach. Ten czas gramatyczny ma wiele innych zastosowań, o których możesz przeczytać w naszym dłuższym wpisie na temat: „Present Simple: Kiedy używamy tego czasu gramatycznego?”

Present Simple w opisie nawyków i rutynowych czynnościach

W języku angielskim, Present Simple używamy do opisywania nawyków, rutynowych czynności oraz ogólnych faktów. Poniżej znajduje się lista sytuacji, w których stosujemy ten czas gramatyczny:

 • Opisywanie codziennych czynności: np. „I wake up at 7 am every morning.”
 • Opisywanie nawyków: np. „She often goes for a run in the evening.”
 • Opisywanie harmonogramu: np. „The train departs at 9 am.”
 • Opisywanie stałych prawd: np. „The sun rises in the east.”

Dzięki Present Simple możemy wyrazić powtarzalność i stałość działań. Jest to czas bardzo przydatny w opisie naszej codzienności oraz opowiadaniu o naszych zwyczajach. Pamiętajmy jednak, że nie używamy go do opisywania czynności, które mają miejsce w chwili obecnej.

Present simple kiedy uzywamy – FAQ

Kiedy używamy czasu teraźniejszego prostego (present simple)?

Czas teraźniejszy prosty (present simple) używamy, gdy mówimy o czynnościach wykonywanych regularnie, prawdach ogólnych, planach na przyszłość oraz stanach i cechach stałych.

Jakie są typowe sytuacje, w których używamy czasu teraźniejszego prostego?

Typowe sytuacje, w których używamy czasu teraźniejszego prostego, to opisywanie stałych faktów, rutynowych czynności i powszechnych prawd.

Jakie są zastosowania czasu teraźniejszego prostego?

Czas teraźniejszy prosty używany jest do opisywania czynności, które mają miejsce w teraźniejszości lub są ogólnie prawdziwe.

pojemnik na kości

Redakcja angielskipodrodze.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Duże liczby po angielsku

Duże liczby po angielsku

14 października, 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

Duże liczby po angielsku