When we use present continuous…

The girs are playing with a ball.

…czyli kiedy używamy czasu present continuous 1.  to describe an action in progress, an action that is happening now – gdy opisujemy czynności i  sytuacje, które mają miejsce teraz The girls are playing with a ball. Dziewczynki bawią się piłką. Lucia is texting to her friend. Lucia pisze sms do swojej koleżanki. Look out of […]

Read More»

When we use the present simple…

What time does the thea room close?

… czyli kiedy używamy czasu teraźniejszego prostego (the present simple) 1. to describe habits and routine activities, that is activities which happen all the time or repeatedly; a frequency adverb is often used: always, usually, often (frequently), sometimes, rarely (seldom), hardly ever, never – aby opisać czynności zwyczajowe i rutynowe, czyli  czynności mające miejsce cały […]

Read More»

Present simple czy present continuous …

murki

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia czasu present simple oraz present continuous  w praktyce. How to do it: Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. You can also look at the word list provided. Then press “Check” to check your answers. […]

Read More»

Shopping and services – vocabulary (2) …

IMG_8392

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość wyrażeń związanych z tematem “Zakupy i usługi”. Aby wykonać to “puzzelkowate” ćwiczenie i ujrzeć ukryte zdjęcie należy połączyć ze sobą odpowiednie frazy tak by powstały pełne wyrażenia Aby powiekszyć okno ćwiczenia, kliknij w prostokącik z czerwonymi strzałkami. Powodzenia To samo ćwiczenie znajdziesz w wersji do druku w formacie PDF:Shopping_and_services_matching_2

Read More»

Shopping and services – vocabulary (1) …

IMG_8429

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość wyrażeń związanych z tematem “Zakupy i usługi”. Aby wykonać ćwiczenie należy połączyć ze sobą odpowiednie frazy tak by powstały pełne wyrażenia Dla utrudnienia “przeciwnikowi” zadania, jedna z fraz jest zbędna i nie pasuje do niczego Aby powiekszyć okno ćwiczenia, kliknij w prostokącik z czerwonymi strzałkami. Powodzenia To samo ćwiczenie znajdziesz […]

Read More»

Jobs and work – vocabulary…

IMG_6256

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa dotyczącego pracy. To szybka powtórka, która przyda się przed egzaminem gimnazjalnym. Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także dostępne w wersji do druku w formacie PDF : Job_vocabulary  Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. You can also look at the […]

Read More»

Christmas grid…

…czyli kolejne ćwiczenie interaktywne o ulubionych świętach. Instruction: Look at the hints and find the words. They can be put horizontally or vertically. Instrukcja: Popatrz na wskazówki i znajdź słowa. Mogą być zamieszczone poziomo lub pionowo. (Poprzez kliknięcie prostokąta z czerwonymi strzałkami otrzymasz ćwiczenie na pełnym ekranie.

Read More»

Reported speech – mowa zależna…

… czyli ćwiczenie interaktywne, które pomoże wyćwiczyć tworzenie zdań w mowie zależnej.  Read the sentence in direct speech . Then choose and click the appropriate sentence or sentences in reported speech.  Sometimes more sentences are correct.  Instrukcja: Przeczytaj zdanie w mowie niezaleznej. Następnie wybierz i kliknij odpowiednie zdanie lub zdania w mowie zależnej. Czasami więcej […]

Read More»
Page 1 of 1812345...10...Last »