Angielski

Zrozumienie użycia czasowników do, does, did w języku angielskim

do does did

Język angielski, jak każdy inny, posiada swoje specyfiki i wyjątki. Jednym z najważniejszych aspektów, które należy zrozumieć, jest użycie czasowników do, does i did. W tym artykule wyjaśnimy, kiedy i jak używać tych czasowników.

Czasownik „do”

Czasownik „do” jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim. Jego podstawowe znaczenie to „robić”, ale jest również używany jako czasownik pomocniczy w różnych konstrukcjach gramatycznych.

Zastosowanie „do” jako czasownika

Podstawowe zastosowanie czasownika „do” to wyrażanie czynności, które wykonujemy. Na przykład:

 • I do my homework. – Robię swoją pracę domową.
 • We do yoga every morning. – Uprawiamy jogę każdego ranka.

Zastosowanie „do” jako czasownika pomocniczego

Czasownik „do” jest również używany jako czasownik pomocniczy w pytaniach i przeczeniach w czasie Present Simple. Na przykład:

 • Do you like apples? – Czy lubisz jabłka?
 • I do not like apples. – Nie lubię jabłek.

Czasownik „does”

Czasownik „does” to forma czasownika „do” używana w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu Present Simple. Jest to związane z regułą dodawania końcówki -s do większości czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Zastosowanie „does” jako czasownika

Podobnie jak „do”, „does” jest używany do wyrażania czynności wykonywanych przez osobę trzecią. Na przykład:

 • She does her job well. – Ona dobrze wykonuje swoją pracę.
 • It does make sense. – To ma sens.

Zastosowanie „does” jako czasownika pomocniczego

Czasownik „does” jest również używany jako czasownik pomocniczy w pytaniach i przeczeniach w czasie Present Simple dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Na przykład:

 • Does he work here? – Czy on tutaj pracuje?
 • She does not work here. – Ona tutaj nie pracuje.

Czasownik „did”

Czasownik „did” to czas przeszły od „do” i jest używany w czasie Past Simple.

Zastosowanie „did” jako czasownika

Czasownik „did” jest używany do wyrażania czynności, które miały miejsce w przeszłości. Na przykład:

 • I did my homework yesterday. – Wczoraj zrobiłem swoją pracę domową.
 • We did not go to the cinema. – Nie poszliśmy do kina.

Zastosowanie „did” jako czasownika pomocniczego

Czasownik „did” jest również używany jako czasownik pomocniczy w pytaniach i przeczeniach w czasie Past Simple. Na przykład:

 • Did you see that movie? – Czy widziałeś ten film?
 • I did not see that movie. – Nie widziałem tego filmu.

Podsumowanie

Zrozumienie użycia czasowników „do”, „does” i „did” jest kluczowe dla nauki języka angielskiego. Choć mogą wydawać się skomplikowane, zasady ich użycia są dość proste i konsekwentne. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc im więcej będziesz używać tych czasowników, tym bardziej staną się one naturalne.

Czytając ten artykuł, na pewno zrozumiałeś, kiedy i jak używać czasowników „do”, „does” i „did”. Teraz jesteś gotowy, aby zastosować te zasady w praktyce!